Terapia zajęciowa z socjoterapią

Terapia zajęciowa z socjoterapią – adresaci studiów

Podyplomowe trzysemestralne studia kierujemy do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie i magisterskie) na kierunkach: pedagogika o specjalności terapeutycznej, psychologia, praca socjalna. Do skorzystania z oferty studiów prowadzonych przez Oddział Warszawa zapraszamy również osoby zajmujące się wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju i zachowania.

Cel studiów

Absolwent studiów zdobywa kwalifikacje niezbędne żeby prowadzić terapie zajęciowe z elementami rehabilitacji ruchowej oraz socjoterapii. Trzysemestralne studia na kierunku terapia zajęciowa z socjoterapią są ukierunkowane zarówno na ugruntowywanie wiedzy, jak i nabywanie nowych umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z różnymi grupami – osobami zdrowymi i chorymi, grupami osób wykluczonych społecznie, osobami z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną, a także z jednostkami niedostosowanymi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym niezależnie od wieku. Ukończywszy studia podyplomowe absolwent może prowadzić terapie zajęciowe z osobami w różnym wieku w placówkach edukacyjnych, placówkach służby zdrowia, placówkach opieki społecznej, stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych.

Ramowy program studiów

W ramach realizowanych studiów pojmowane będą następujące zagadnienia:

 • Psychologia kliniczna (wybrane zagadnienia),
 • Psychopatologia – podstawy,
 • Socjologia rodziny,
 • Socjoterapia – podstawy,
 • Terapia zajęciowa – podstawy,
 • Diagnoza indywidualna i środowiskowa z elementami diagnozy funkcjonalnej,
 • Terapia zajęciowa – warsztaty,
 • Rehabilitacja – podstawy,
 • Metody i formy terapii osób o zróżnicowanych potrzebach,
 • Metody pracy w terapii zajęciowej,
 • Praca socjoterapeutyczna – metodyka,
 • Fizjoterapia w terapii zajęciowej,
 • Trening umiejętności interpersonalnych,
 • Opieka i terapia – rozwiązania systemowe,
 • Praca z grupą.

Program studiów obejmuje także superwizję, seminarium dyplomowe oraz praktyki zawodowe.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizowane są przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w mieście Warszawa. Pracowników szkoły wspierać będą specjaliści innych dyscyplin naukowych spoza uczelni oraz praktycy. Zajęcia odbywają się 25 osobowych grupach.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 3 970 zł 1 389 zł 708 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Sposób rekrutacji: zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Dziekanatu WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Urbanistów 3.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu