Akty prawne

Pedagogiczna Konstytucja Europejska

W dziale tym znajdują się dokumenty, dotyczące m.in.: regulaminów wewnętrznych, zwolnień oraz zniżek, pomocy materialnej, stypendiów, warunków odpłatności, procedur, używania nazw Uczelni oraz wielu innych spraw organizacyjnych.

Czytaj więcej

 

Wybrane zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

 

W dziale tym znajdują się dokumenty, dotyczące m.in.: regulaminów wewnętrznych, zwolnień oraz zniżek, pomocy materialnej, stypendiów, warunków odpłatności, procedur, używania nazw Uczelni oraz wielu innych spraw organizacyjnych.

Czytaj więcej

 

Ochrona danych osobowych

- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Rozporządzenie MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
- Opis środków bezpieczeństwa

 

Czytaj więcej

Wybrane uchwały Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

W dziale tym znajdują się dokumenty, dotyczące m.in.: zasad przyjęć na studia, wysokości opłat, regulaminu studiów oraz innych ważnych zasad funkcjonowania uczelni.

Czytaj więcej

 

 

Podstawowe akty prawne

Statut Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Czytaj wiecej