Praca socjalna

Kierunek pozwalający na poznanie i zrozumienie relacji człowieka z otoczeniem oraz funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje wymagane w diagnozowaniu spraw socjalnych, uczą się, jak pomagać osobom i rodzinom we wzmacnianiu, bądź odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Kierunek studiów dla tych, którym nieobca jest wrażliwość na los pokrzywdzonych, potrzebujących pomocy, często bezradnych wobec problemów współczesnego świata. Celem nauki jest zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy wśród odbiorców (beneficjentów) wywodzących się z takich grup społecznych jak ubodzy, bezdomni, niepełnosprawni, ofiary przemocy w rodzinie, rodziny wielodzietne.

 

Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32