Organizacja pomocy społecznej - Szczecin

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy rekrutację na 6. edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do kierowania instytucjami pomocy i integracji społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej).

Zgodę na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej uzyskaliśmy 14 maja 2014 roku.

Termin rozpoczęcie szkolenia: kwiecień - maj 2019 r.
Cena za całość szkolenia: 3000 zł plus opłata rejestracyjna 85 zł
Czas trwania szkolenia: 6 miesięcy

Ramowy program kursu

  • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym - elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
  • elementy etyki
  • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa - ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej - wybrane zagadnienia prawne
  • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
  • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
  • stres i wypalenie zawodowe


Liczba godzin i zjazdów

265 godzin (23 godziny na zjazd) - 12 zjazdów
Soboty: od 8.00 do 17.50 (12 godzin)
Niedziele: od 8.00 do 17.00 (11 godzin)

Rekrutacja

Na szkolenie należy zarejestrować się na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na www.wspkorczak.eu, a następnie wybrać "Rekrutacja online" lub w przeglądarce wpisać adres: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych należy przejść do rejestracji (Wydział Zamiejscowy Szczecin). Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.wspkorczak.eu

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, pl. Jana Kilińskiego 3, dziekanat (pokój 201), tel. 91 422-51-32

  

Płatność

Rok akademicki 2019/2020

Szkolenie Specjalizacyjne z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ - 6

Odpłatność jednorazowa - 3.000zł, opłata rekrutacyjna - 85 zł

ilość rat

kwota

10.10.19

10.12.2019

10.01.2020

10.02.20

1

3.000zł

3.000zł

 

 

 

2

1.530zł

1.530zł

1.530zł

 

 

3

1.030zł

1.030zł

1.030zł

1.030zł

 

4

780zł

780zł

780zł

780zł

780zł

 

Terminy zjazdów

Data

Zjazdy

28-29.09.19

1

12-13.10.19

2

26-27.10.19

3

09-10.11.19

4

23-24.11.19

5

07-08.12.19

6

11-12.01.20

7

25-26.01.20

8

08-09.02.20

9

22-23.02.20

10

07-08.03.20

11

14-15.03.20

12

28.03.20

Egzamin

Łączna liczba godzin szkolenia - 265 (23 godz./zjazd=12 zjazdów). Sobota w godzinach od 8:00 do 17:50 (12 godz.). Niedziela w godzinach od 8:00 do 17:00 ( 11 godz.).