Specjalizacja I stopnia dla pracowników socjalnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Program szkolenia:

 • Etyka zawodowa i prawa człowieka
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego, karnego, pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej
 • Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych
 • Sieć wsparcia społeczności lokalnej
 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego

Szkolenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).

Zgoda MPiPS z dnia 14 maja 2013 r. DPS-VI-51112-3136-79-MJ/13(6).

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. zdanie egzaminu przed regionalną komisją.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2. tj.

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32