Kurs specjalizacyjny na asystenta rodziny

Podstawowym celem kursu jest uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz dostarczenie praktycznych umiejętności przygotowujących do wykonywania zawodu funkcji asystenta rodziny.

 

Szczegółowe kompetencje uzyskiwane przez absolwenta kursu:

  1. Kompetencja pracy z rodziną w środowisku naturalnym.
  2. Kompetencja diagnozy potrzeb rodziny i wspomagania procesu ich realizacji.
  3. Kompetencja edukacji rodziny w zakresie rozwiązywania problemów.
  4. Kompetencje osobiste i interpersonalne niezbędne w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny.

 

Ramowy program szkolenia

Blok prawny

            - funkcjonowanie rodziny w świetle prawa

            - formalno-prawne podstawy zawodu asystenta rodziny

Blok psycho-pedagogiczny

            - podstawy pedagogiki

            - podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej

Rodzina jako podstawowe środowisko rozwojowe

            - pedagogika rodziny

            - edukacja zdrowotna w rodzinie z pielęgnacją niemowląt

            - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Problemy w funkcjonowaniu rodziny

            - trudności wychowawcze i metody radzenia sobie z nimi

            - niepełnosprawność w rodzinie; wsparcie

            - uzależnienia

            - przemoc i wykorzystywanie seksualne

Metodyka pracy asystenta z rodziną

            - trening kompetencji interpersonalnych

            - trening negocjacji i mediacji

            - interwencja kryzysowa w rodzinie

            - organizacja procesu wspomagania prawidłowego funkcjonowania rodziny

Poradnictwo i profilaktyka rodzinna

            - elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

            - elementy doradztwa zawodowego rodziców bezrobotnych/zagrożonych wykluczeniem społecznym

Praktyki zawodowe

           - uczestnicy kursu odbywają praktyki w wymiarze 30 godz. Praktyki realizowane będą w ośrodkach pomocy społecznej oraz centrach pomocy rodzinie

 

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej.

 

Kryteria ukończenia kursu:

- frekwencja,

- pozytywnie oceniony test wiedzy,

- pozytywnie ocenione praktyki.

Program zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Uczelnia realizuje program szkolenia na asystenta rodziny zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Liczba godzin

Liczba godzin realizowanych w ramach szkolenia: 250
Zjazdy: sobota – niedziela
Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, plac Jana Kilińskiego 3.

 

Rekrutacja

Rejestracji na szkolenie należy dokonać na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na stronę Uczelni www.wspkorczak.eu a następnie wybrać "Rekrutacja online" lub też przejść do adresu: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych przechodzimy do rejestracji. W tym celu wybieramy rekrutację na: Krótkie Formy Kształcenia, Asystent Rodziny.

 

Wymagane dokumenty:

- wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz,

- oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej (85 zł).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, pokój nr 201, z adnotacją: „szkolenie asystent rodziny”
lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koszty

liczba semestrów

jednorazowa opłata za cały kurs

płatność w ratach - wysokość jednej raty

2 raty

4 raty

2

2 950 zł

1 549 zł

789 zł