Plany

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

a) praca socjalna z osobami uzależnionymi:

- plan zajęć ------->  POBIERZ

b) praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami:

- plan zajęć ------>  POBIERZ

 TERMINARZ ZJAZDÓW -------->  POBIERZ

 

Terminarze zjazdów na rok akademicki 2018/2019:
- Organizacja Pomocy Społecznej,
- I stopień, II rok, praca socjalna,
- I stopień, III rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori,
- II stopień, II rok, praca socjalna, praca socjalna z rodziną,
- II stopień, II rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
- II stopień, II rok, pedagogika, terapia pedagogiczna,
- II stopień, I rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019:
I stopień, II rok, praca socjalna -----> POBIERZ
I stopień, III rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z ped. M.M. -----> POBIERZ
II stopień, II rok, pedagogika, terapia pedagogiczna -----> POBIERZ
II stopień, II rok, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ------> POBIERZ
II stopień, II rok, praca socjalna, praca socjalna z rodziną -----> POBIERZ

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej -----> POBIERZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Godziny pracy dziekanatu

wtorek, środa: 9:00-15:30
piątek: 9:00-15:00

poniedziałek, czwartek, niedziela: nieczynne

sobota (w dni zjazdów 27.10, 17.11, 24.11, 1.12): 10:00-15.00

Biblioteka (w dni zjazdów 27.10, 17.11, 24.11, 1.12): 10:00-13:00

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32