ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/16

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług hotelarskich (CPV 55100000-1 Usługi hotelarskie) w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu (II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/08/2016 z dnia 24.08.2016

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w ramach realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na :

zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia trenerów prowadzących zajęcia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (CPV 80000000-0 Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu (II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32

  91 422 51 32