Struktura organizacyjna

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

  • dr Julitta Małgorzata Nowak

Rada Wydziału
Zakład Pedagogiki

Dziekanat
Wydziałowa Pracownia Praktyk Studenckich
Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Biblioteka Wydziału

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32