Wydział

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP) rozpoczęła swoją działalność w Szczecinie w 1994 r. Powstał wówczas Instytut Pedagogiki, a klika lat później, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną Uczelni, rozpoczął działalność Instytut Politologii. Od 2004 roku kształcenie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, który powstał na bazie Instytutu Pedagogiki i Politologii.
Wydział otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem wysokiego i zgodnego ze standardami nauczania poziomu kształcenia. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia dzięki pracownikom naukowo-dydaktycznym legitymującym się znaczącym dorobkiem naukowym, jak również doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym w zakresie nauczanych przedmiotów.
Biblioteka Wydziałowa, z jej infrastrukturą informatyczno-informacyjną oraz oddzielne stanowisko komputerowe do pracy bibliotekarza, jest istotnym zapleczem dla dydaktyki. Oferujemy dostęp do publikacji w formie tradycyjnej, dając możliwość korzystania z książek, czasopism, także przez katalog elektroniczny PROLIB. W bibliotece zgromadzono podręczniki akademickie, encyklopedie, leksykony, słowniki – łącznie ponad 10 597 woluminów, ponadto w bibliotece znajdują się materiały multimedialne do nauki języków obcych, ok. 300 sztuk płyt CD, DVD z nagranymi kontentami, głównie z przedmiotów związanych z prowadzonym kierunkiem studiów.
Od kilku lat na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie prężnie działa Samorząd Studencki, który we współpracy z Akademickim Biurem Karier organizuje rozmaite imprezy i akcje wsparcia dla instytucji z naszego miasta i regionu (np. Paczka dla Zwierzaczka, paczki dla Domu Samotnej Matki i Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci). Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii na stronie internetowej Wydziału.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32