ZARZĄDZENIE REKTORA - NOWE ZASADY KSZTAŁCENIA DO 14 KWIETNIA

W związku z przedłużającym się w kraju stanem zagrożenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uczelni Korczaka z dnia 25 marca 2020 roku, tradycyjne nauczanie nadal zastąpione zostaje kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Zarządzenie obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 roku.  

 Więcej informacji: Zarządzenie nr 7/2020 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32