Uroczystość wręczenia dyplomów

Uroczyste wręczenie dyplomów uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) o godz. 10.30 na Wydziale Zamiejscowym WSP im. J. Korczaka w Szczecinie.

Dyplomy można odebrać wyłącznie osobiście. Odebranie dyplomu w zastępstwie za nieobecną osobę będzie możliwe za okazaniem upoważnienia notarialnego. Natomiast  osoby,  które  z rożnych powodów osobistych nie będą mogły przybyć na uroczystość, mają możliwość zgłoszenia się po dyplom do Pani Marzeny Jakubowskiej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w budynku B, pokoju 202, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu odbioru (tel. 22 661 12 82).

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32