Superwizja pracy socjalnej

Przypominamy, że Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Uczelni Korczaka posiada zgodę na prowadzenie szkolenia "Superwizja pracy socjalnej".

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny oraz co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego. Kurs trwa minimum 18 miesięcy, zaś jego program liczy 480 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin praktyk superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej). Program został przygotowany na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w paragrafie 5. i 6. rozporządzenia (Dz. U. z 2016r. Poz. 2087). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32