Ruszyła rekrutacja na 6.edycję szkolenia z organizacji pomocy społecznej

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy rekrutację na 6. edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do kierowania instytucjami pomocy i integracji społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej).

Zgodę na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej uzyskaliśmy 14 maja 2014 roku.

Termin rozpoczęcie szkolenia: kwiecień - maj 2019 r.
Cena za całość szkolenia: 3000 zł plus opłata rejestracyjna 84 zł
Czas trwania szkolenia: 6 miesięcy

Ramowy program kursu

  • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym - elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
  • elementy etyki
  • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa - ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej - wybrane zagadnienia prawne
  • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
  • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
  • stres i wypalenie zawodowe


Liczba godzin i zjazdów

265 godzin (23 godziny na zjazd) - 12 zjazdów
Soboty: od 8.00 do 17.50 (12 godzin)
Niedziele: od 8.00 do 17.00 (11 godzin)

Rekrutacja

Na szkolenie należy zarejestrować się na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na www.wspkorczak.eu, a następnie wybrać "Rekrutacja online" lub w przeglądarce wpisać adres: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych należy przejść do rejestracji (Wydział Zamiejscowy Szczecin). Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.wspkorczak.eu

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, pl. Jana Kilińskiego 3, dziekanat (pokój 201), tel. 91 422-51-32

 

Rok akademicki 2019/2020

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej - 6.edycja

Odpłatność jednorazowa - 3000 zł

Opłata rekrutacyjna - 84 zł

 

Płatność

ilość rat

kwota

1

3000 zł

2

1530 zł

3

1030 zł

4

780 zł

 

Łączna liczba godzin szkolenia: 265 (23 godziny/zjazd) - 12 zjazdów

Sobota: w godzinach od 8.00 do 17.50 (12 godz.)

Niedziela: w godzinach od 8.00 do 17.00 (11 godz.)KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32