ZARZĄDZENIE REKTORA - NOWE ZASADY KSZTAŁCENIA DO 14 KWIETNIA

W związku z przedłużającym się w kraju stanem zagrożenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uczelni Korczaka z dnia 25 marca 2020 roku, tradycyjne nauczanie nadal zastąpione zostaje kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Zarządzenie obowiązuje do dnia 14 kwietnia 2020 roku.  

Organizacja pracy Uczelni - komunikat

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trosce o to, by w możliwie największym stopniu chronić wszystkich członków wspólnoty akademickiej, informujemy o zmianach w organizacji pracy Wydziałów i Rektoratu Uczelni.

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w WSP im. J. Korczaka zostają wstrzymane od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Zapraszamy na seminarium

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Uczelni Korczaka serdecznie zaprasza na seminarium naukowe "Innowacyjne rozwiązania w organizacjach pomocy społecznej",  które odbędzie się dnia 14 marca 2020 roku (sobota) o godz. 14:00 w sali 128 (plac Jana Kilińskiego 3).

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

 Plac Jana Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

 91 422 51 32