Polityka rodzinna w ostatnich 30 latach

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Uczelni Korczaka, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej byli organizatorami VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dotyczącej polityki rodzinnej. W związku z 30-leciem przemian ustrojowych w Polsce wydarzenie poświęcone zostało polityce rodzinnej w okresie od 1989 r.

Logosensoryka - zaproszenie na kurs

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie certyfikacyjne z LogoSensoryki© w cenie specjalnej 600 zł dla studentów WSP im. J. Korczaka. Uzyskanie certyfikatu uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą, wg autorskiego programu.

Seminarium dotyczące projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”

W związku z realizacją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” dziś na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone trzem nowym specjalnościom na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny tj.: animator społeczności lokalnych, mediacje i asystentura socjalna, organizator usług socjalnych.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu