Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe

Trzysemestralne studia realizowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa mają za zadanie przekazać studentom wiedzę z zakresu dziedzin, z którymi bezpośrednio wiąże się edukacja wczesnoszkolna. Do dziedzin objętych programem nauczania realizowanym w ramach kierunku należą:

 • rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • podstawy wychowania przedszkolnego,
 • podstawy edukacji wczesnoszkolnej,
 • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praktyczne umiejętności i kompetencje absolwenta

Studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji w dziedzinach, takich jak edukacja przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna w zakresie:

 • organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów wczesnoszkolnych (klasy I-III),
 • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III),
 • konstruowania indywidualnych planów wsparcia rozwoju dziecka, które ma trudności wynikającego z nieharmonijnego lub zaburzonego rozwoju,
 • najbardziej efektywnego wyboru oraz doboru metod i technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III),
 • realizowania zadań oraz pracy w zespołach wspierających,
 • skutecznego wyboru oraz doboru zabaw i gier edukacyjno-rozwojowych dla dzieci młodszych.

Opłaty 

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 5 760 zł 1 950 zł 975 zł 660 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

3 semestry.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.